Smart Domination Box


Smart Domination Box har 5 lägen, som registrerar antalet träffar och tidsinnehav, samt visualiserar tagningsprocessen i realtid med hjälp av ljud och ljus.

TYDLIG LJUD OCH LJUS INDIKATION


Smart Domination Box ser till att hålla dig uppdaterad på allt vad som händer med tydliga ljud- och ljussignaler.

5 olika spellägen i en enhet