Karta – Spelområdet

Karta över vårt spelområde där vi sett till att markera ut de mest relevanta sakerna för att ni lättare ska kunna orientera er på området.

Vi har märkt ut samlingsplatsen, säkerhetszonerna, broar, tuta/startzon, flaggor samt de större hindren.

Denna karta ger som sagt en bra överblick på spelområdet och är till stor nytta när ni ska lägga upp er spelstrategi.