SPELTYPER

Här finner ni en lista över de många olika spelformer som går att utöva hos oss tillsammans med en kort förklaring om hur det går till.

Vissa spelformer lämpar sig bättre än andra beroende på antalet deltagare i ert sällskap. Spökboll, CounterStrike och Domination är exempel på spel som fungerar bäst vid mindre sällskap om 6-10 deltagare. För större sällskap är spel som Conquest, Assault och Last Stand betydligt bättre där uppdragen är utspridda över större områden.

Vi föreslår alltid lämpliga spel som vi tror kan passa er grupp. Då ni har upp till 3 timmars tid ute hos oss så hinner ni med att prova på flera olika spelformer om ni önskar.

En av de många fördelarna med paintball är att det kan utövas på en massa olika sätt. Har ni egna förslag på hur ni skulle vilja spela, är det möjligt att vi kan styra upp det enligt era önskemål. Ni som besökare är alltså inte begränsade till spelformerna som vi listat här. Det är mycket tack vare era förslag som vår lista med spelformer har kommit att växa över åren.

Conquest

Vår mest populära spelform. Conquest går ut på att kontrollera så många sektorer ute på spelområdet som möjligt. Det finns vanligtvis 7 st. flaggstänger utplacerade på spelområdet, där varje flaggstång representerar en spelsektor. Ni kontrollerar en sektor genom att hissa flaggan i lagets färg. Att dra upp flaggan genererar dock inga poäng direkt då den hissas, utan det är först då slutsignalen går som poäng tilldelas – 1 poäng per flagga(sektor) som står hissad i er färg vid slutsignal. Det lag som har flest sektorer i sin ägo när speltiden går ut, vinner.

Utöver de 7 flaggstängerna så finns även en liten grön vimpel med tuta i respektive lags startzon. Vid tryck av denna tuta tilldelas laget 2 poäng och detta resulterar även i ett direkt avslut på spelomgången. Om ingetdera lag lyckas att trycka på motståndarnas tuta så tar spelet slut vid utsatt tid, vanligtvis 20 minuter.

Reglerna kring när ni tillåts trycka på tutan kan skilja sig lite beroende på matchtid, men vanligtvis har vi en matchtid på totalt 20 min med möjlighet att gå på avslut/trycka på tutan när det bara är 5 minuter speltid kvar på matchen. Vi utannonserar alltid när det är fritt fram att gå på avslut via högtalarsystemet.

Assault

I Assault förekommer ett försvarande och ett attackerande lag. Det försvarande laget har ett eller två skyddsobjekt på spelområdet vilka de ska se till att försvara under speltiden. De har själva valt ut skyddsobjekt med viss begränsning till sektorer av spelområdet. Ett skyddsobjekt är i regel en byggnad. I skyddsobjekten finns en bomb simulator utplacerad. Det attackerande laget har i uppdrag att lokalisera skyddsobjekten,  armera ”bomben” och framgångsrikt ”spränga” samtliga skyddsobjekt innan speltiden tar slut. Försvarande laget går segrande om något skyddsobjekt finns kvar när matchtid tar slut. Som i de flesta spelfromer, har alla deltagare obegränsat antal ”liv”. Vid träff tar man sig till sitt lags ”safezone”. Väl där är det bara att återgå tillbaka in i spel igen.

Spelets upplägg och regler kan variera lite beroende på önskemål. Då det används 2x skyddsobjekt är det exempelvis vanligt att attackerande lags ”safezone” flyttas framåt på området om skyddsobjekt i centrala spelsektorn sprängts. Det är inget krav att ta detta skyddsobjekt först, men det finns ett starkt incitament att ta den först då det flyttar fram säkerhetszonen.

Det går även att aktivera kodlås till bombsimulatorerna och ha med det som ett delmoment i spelet. Antingen att attackerande lag först måste komma över koden från försvarande laget innan de kan armera bomberna vid skyddsobjekten. Alternativt att det är försvarande laget som måste komma över kod för att kunna desarmera bomberna utfall att attackerande lag väl lyckas armera dem. Koderna bärs då oftast av en VIP som kan kännas igen på sin armbindel. När VIP blir träffad, ser hen till att lämna över kod till motståndarlaget. Ytterligare en variant på VIP, kan vara att de vid träff tvingas uppge vart skyddsobjekten är lokaliserade.

GTF – Gather the Flags

Det kommer att finnas 3 – 5 flaggor av röd, respektive blå färg. Dessa är utplacerade på banan på förutbestämda platser. Den närmaste flaggan att ta för respektive lag ligger på mitten av banan, övriga flaggor ligger på motståndarlagets planhalva. Fösta laget att samla på sig alla flaggor vinner spelet. Läs mer för mer ingående beskrivning…

Spökboll

Deltagarna delas upp i upp till 5 olika lag. Exakt antal lag beror på antal speldeltagare, men aldrig färre än 3 lag.

Varje lag har sin egen färg – Röd, Blå, Gul, Orange eller Grön (inget lagband). Samtliga deltagare bär med sig alla färger så att de kan byta då de blir intagna i ett nytt lag.

Målsättningen i Spökboll är att markera och ta in motståndare till det egena laget så att det blir störst eller tills det bara finns ett vinnande lag kvar på spelplan. Spelet går på tid. Exakt tid beror på antalet deltagare, men max 10 minuter. Om inget lag står segrande innan det att tiden tar slut, så vinner det lag med flesta antal spelare då avslutningssignalen ljuder. Läs mer för mer ingående beskrivning…

Domination

Även i denna speltyp förekommer två lag – rött och blått. I domination hos oss, så kommer lådan att vara centralt placerad på spelområdet (båda lagen ska känna till dess position). De båda lagen ska försöka att dominera området där boxen finns placerad så länge som möjligt under begränsad speltid. På  Domination lådan finns det en röd och en blå knapp – en knapp för respektive lag. Som röd lagmedlem så trycker du ner röd knapp i ett antal sekunder tills dess att boxen registrerat lådan som att vara i röd ägo. Lådan lyser då rött och börjar räkna innehavstid för det röda laget. Likaså ska det blåa laget försöka registrera lådan i blå ägo (trycka på blå knapp). I lådan finns en nedräkning på speltiden. När tiden tar slut, så ljuder ett horn från lådan och det lag med längst tidsinnehav av lådan vinner. Du kan dels läsa ut verm som vunnit på lådans display och även få en snabb tydlig signal från dess belysning – rött för röd vinnare och blått för blå vinnare.

Counter Strike – Bombdesarmering

Counter Strike är något som de flesta känner igen. Det populära FPS dataspelet som varit med oss sedan 1999 har i sig en rad olika spelsätt. Vi har dock valt att fokusera på det mest populära – Bomb defuse (bombdesarmering).

Ni delas in i två lag – Terroristlag och Insatsstyrka. Terroristerna ska ta sig till någon av de bestämda zonerna för att aptera en bomb och se till att den detonerar. Det finns alltid minst två bomb zoner på spelområdet. Terroristerna har två bombväskor, men bara en som en bomb. Detta gör det svårare för insatsstyrkan att veta vem som faktiskt har bomben. Det är insatsstyrkans uppdrag att förhindra att bomben sprängs. Löper speltiden ut innan bomb detonerar, vinner insatsstyrkan. Insatsstyrkan vinner även genom att framgångsrikt desarmera bomben. En av de stora skillnaderna mellan Counter Strike spel hos oss och framför datorn, är att du inte är eliminerad bara för att du markerats av en motståndare. Precis som i de flesta spelformer, går ni helt enkelt tillbaka till ert lags ”safezone” varpå ni genast återgår tillbaka in i spel. Det finns ingen begränsning i antal gånger som ni kan göra detta.

Precis som i Assault, så går det att implementera spel med desarmeringskod eller tom. att klippa rätt kabel.

Eliminering

Eliminering går ut på att markera alla motståndarna. Då man blir träffad gör man som i CTF, dvs. att tydligt visa att man är ute genom att ropa och höja handen över huvudet. Man återvänder dock inte till ”safezone” för att sedan återuppta spel. Nu måste man lämna banan och får inte återvända förrän något lag eller spelare står segrande.

VIP spel

VIP spelet går ut på att ena laget ska eskortera en utsedd VIP från punkt A till punkt B. Motståndarna har i uppdrag att stoppa dem från att nå målet. Spelet tar slut då VIP når sitt mål och kan blåsa av spelet (trycker på en knapp kopplad till ett bilhorn). Om VIP blir träffad innan han/hon når målet så är spelet slut och uppdraget misslyckat, oavsett om det finns försvarare till VIP kvar eller ej. Den deltagare som utses till VIP utrustats med en Tippmann TPX paintball pistol inkl. fyra magasin med 8 bollar i varje. Övriga deltagare har vanliga Tippmann 98C/PS markörer.

Storma fortet

Ungefär en tredjedel utav sällskapet får till uppgift att skydda en flagga (bilhorn) som står placerad strax utanför fortet. Övriga har i uppdrag att nå flaggan (bilhornet) för att blåsa av spelet, alternativt markera ut samtliga försvarare. Spelet går på tid, hur lång tid beror på antalet deltagare, men 7 – 10 min brukar vara lagom. Vid spel av storma fortet rekommenderas att bara köra med ett ”liv”. Är man träffad så visar man det genom att ropa och höja handen över huvudet för att sedan bege sig till en utsedd plats där man avvaktar tills spelet är över.

CTF – Capture the Flag

Capture the flag går ut på att man ska ta motståndarnas flagga. För att flaggan inte ska försvinna i skogen så har vi valt att använda bilhorn istället för en fysisk flagga. Målsättningen är att ta sig till motståndarnas bas och komma åt flaggan (trycka på knappen till bilhornet). När bilhornet ljuder avslutas spelet. Laget som tagit flaggan tilldelas därefter ett poäng. Spelet har en tidsbegränsning. Lyckas ingetdera lag erövra motståndarens ”flagga” innan matchomgång tar slut, så blir det oavgjort.

Vid träff är ni tillfälligt ute ur leken. Visa detta tydligt för dina med- och motspelare genom att ropa ”träffad” och därefter hålla ena handen över huvudet. Se till att säkra markören och återvänd till din ”safezone” för att sedan återuppta spelet. Se till att hålla handen över huvudet då du promenerar till din ”safezone” så att du inte misstas för att vara aktiv i spel och riskera att bli beskjuten. Det är givetvis inte tillåtet att fortsätta att skjuta då ni blivit träffade, inte heller får man skjuta dom som är träffade och därmed tillfälligt ur spel.

Last Stand

Last stand – Ett intensivt spel där trycket bara ökar allt eftersom tiden går.

Lagen delas upp så jämnt som möjligt inför spelstart – Ett försvarande och ett attackerande lag. Det försvarande laget etablerar sig från början i stan i mitten av spelområdet. Deras uppdrag är att hålla ställningarna under den fulla matchtiden. Tid varierar beroende på antal deltagare – allt från 5-15 minuter.

Det attackerande lagets mål är att markera alla försvarare i stan innan det att matchtiden tar slut. Attackerande lag får dela upp sig och välja om de vill börja norr eller söder om stan inför spelstart. När försvarande spelare blir markerade så höjer de handen över huvudet och promenerar till valfri säkerhetszon – norra eller södra. Väl där byter de lag och tar på sig attackerande lagets lagband. Försvararna kan aldrig återta eller ta in nya spelare till sitt lag. De blir bara färre och färre försvarare mot fler och fler anfallare.

Försvararna tar hem segern om de har någon spelare kvar då matchtid tar slut.
Attackerande lag vinner om de lyckas markera samtliga försvarande spelare innan det att matchtid tar slut.

I detta spel kan vi varmt rekommendera användning av granater för attackerande lag. Stan är ganska svårintaglig, men med hjälp av rökgranater kan det vara lättare att ta sig in obemärkt och de explosiva granaterna är perfekta till att röja väl befästa hus med. Granater som detonerar i hus, eliminerar samtliga deltagare som befinner sig i huset.