SPEL- & SÄKERHETSREGLER

Här kan ni ta del av de regler och bestämmelser som gäller hos oss på Lummelunda Paintball. För att få en så säker och trevlig vistelse som möjligt är det viktigt att dessa följs. Inför varje spel går vi alltid igenom viktiga säkerhets- och spelregler så att alla vet vad som gäller. Vi går även igenom banan så att man inte ska känna sig vilsen då spelet börjar.

Grundläggande säkerhetsregler

Vi har tre grundläggande säkerhetsregler som måste efterföljas under ert besök hos oss. Ni kan läsa på om dem här nedan. Som vi redan nämnt så kommer vi att gå igenom dem på plats.


#1 Mask

Masken är det absolut viktigaste skydd inom paintball och denna ska alltid vara på inför spelstart och under pågående spel ända fram tills dess att klartecken om att få avlägsna masken ges från spelinstruktör/domare vid spelets slut. Masken får aldrig avlägsnas fritt ute på spelområdet under spel, utan endast i anvisade säkerhetszoner.

Det finns totalt fyra säkerhetszoner på spelområdet, en (1) för respektive lag samt två (2) neutrala. I regel söker deltagarna sig till den egna säkerhetszonen då det är till dessa de ska gå för att kunna återgå till spel efter det att de träffats/markerats. Det är alltid tillåtet att söka upp närmaste säkerhetszon, oavsett om det är en neutral eller tillhör motståndarlaget om det är i syfte att få ta av sig masken under pågående spel. Det är dock viktigt att komma ihåg att deltagare inte får återuppta spel direkt från annan säkerhetszon än den tillhörande det egna laget. Om spelaren befinner sig i någon av de neutrala, eller motståndarnas säkerhetszon, så måste de lämna zonen med handen i vädret som om de vore träffade och söka sig hem till det egna lagets säkerhetszon innan de tillåts återuppta spel, detta för att inte störa spelet.

Säkerhetszonerna är omgärdade av godkänt nät för paintball och det är endast i dessa zoner som masken får avlägsnas under pågående spel. Om deltagare avser att gå in i säkerhetszonen så måste de alltid se till att säkra* markören först så att ingen boll riskerar att brinna av inne i själva säkerhetszonen. Detta är av största vikt då detta är en zon där folk kan förväntas vara utan mask. Det kan även vara klokt att trä på pippåsen** för ytterligare säkerhet.

#2 Säkring*

Alla markörer kommer med en säkring som är placerad precis ovanför avtryckaren. Detta gäller oavsett om ni spelar med vår Standard- eller vår Low Impact utrustning. Säkringen är som en liten pistong som går tvärs igenom markören. Den trycks in från ena sidan för att osäkra och trycks tillbaka från andra sidan för att säkra. Tillverkarna har gjort det tämligen pedagogiskt genom att placera en röd o-ring på säkringen. Denna är enbart synlig när markören är osäkrad, dvs. då det går att skjuta. Förenklat kan vi säga att rött indikerar fara. Kan ni se den röda o-ringen då går det att skjuta. Tryck tillbaka säkringen så att ni inte längre kan se o-ringen för att åter säkra markören.

Vi förväntar oss att du som deltagare har en god säkringsdisciplin. Spelare som har träffats/markerats är temporärt utslagna ur spel. När detta sker så ska deltagaren säkra markören så att den röda o-ringen inte längre är synlig. Se även till att avlägsna fingret från avtryckaren och rikta pipan ner mot marken. Håll andra handen upp i vädret för att tydligt signalera till alla medspelare om er status så att de inte fortsätter att beskjuta er. Det kan vara klokt att ropa ”träff” eller liknande för att tydliggör att ni har markerats. Beroende på speltyp så kan nästa steg variera, men i de flesta spelformer så söker sig deltagaren nu till sitt lags säkerhetszon. Det är valfritt om man önskar springa eller gå. Väl framme så är det bara att vidröra säkerhetszonen för att få återgå till spel igen.

OBS! Om ni avser att gå in i själva säkerhetszonen måste ni alltid dubbelkolla först så att markören verkligen är säkrad.


#3 Pippåse**

Alla markörer kommer med en röd (väl synlig) pippåse som fungerar som det där extra skyddet utöver säkringen. Den kan liknas vid en tygpåse som har till uppgift att fånga upp och således stoppa oavsiktliga skott från att lämna pipan. Pippåsen ska träs över markörens pipa och fästas fast med hjälp av en elastisk snodd. Detta ger ett fullgott skydd från alla oavsiktliga skott. Säkringen* förhindrar dig förvisso från att kunna avfyra markören, men den är liten och svår att se. Det är därför möjligt att råka lämna markören osäkrad. Pippåsen däremot är inget som går att missa om den sitter på eller ej.

Pippåsen träs av från markören inför spelstart först efter det att alla har tagit på sig sin skyddsmask. Därefter rullar man upp snodden runt pippåsen och stoppar ner den i någon av kamouflageoverallens många fickor. Snodden rullas upp för att förebygga risken att tappa bort den. Med snodden dinglandes utanför fickan är risken stor att den fastnar i någon gren eller liknande och kommer bort under spel.

När spelet är slut så ska deltagarna dels säkra* markören men även trä pippåsen över markörens pipa. Ta er till samlingsplatsen och placera er markör i markörstället med säkring i och pippåse på. Behåll masken på tills dess att alla markörer är på plats varpå klartecken om att få avlägsna den ges från spelinstruktör/domare. Om er pippåse kommit bort under spelets gång, vänligen informera instruktör/domare så hjälper de er.

Övriga säkerhetsregler

Säkerhet går före allt annat, oaktsamhet kan i värsta fall leda till skada.

  • Alla som vistas på spelområdet ska alltid bära godkända ögonskydd eller mask och aldrig skjuta på någon som inte är utrustad på samma sätt. Masken får endast avlägsnas i utmärkta innätade säkerhetszoner eller utanför spelområdet vid grillplatsen.
  • Behandla markören som om den vore laddad hela tiden. Sikta aldrig på något du inte avser att skjuta. Håll alltid pipan neråt när du går omkring, ifall du skulle falla. Titta aldrig in i pipan, skador på ögonen kan bli permanenta. Använd endast paintballkulor utfärdade från Lummelunda Paintball i markören. Ladda eller skjut aldrig något annat än dessa bollar. Olika typ av boll utfärdas beroende på markör och årstid.
  • Klä dig rätt då du spelar paintball. Undvik att exponera huden, även ett tunt klädesplagg kommer att dämpa smärtan en aning och skydda dig från bollarna. Vi tillhandahåller komplett skyddsutrustning i samtliga Startpaket, vilken skyddar er väl. Det är dock inget krav att bära all utrustning. Dock skall skyddsmask alltid vara på.
  • Skjut aldrig på någons personliga ägodelar. Trots att färgen i bollarna är vattenlöslig så kan bollen i sig ha kraft nog att skada vederbörandes tillhörigheter. Undvik att skjuta dina medspelare på närmare än 3 meters håll då det kan göra ont.
  • Under 18 års ålder krävs målsmans tillåtelse. Vi har satt minimiåldern vid 10 år och vi ser gärna att målsman närvarar då dessa juniorer spelar.
  • Förtäring av alkohol både före och under spel är förbjudet, se till att vara nykter då du spelar.
  • Om en olycka trots allt är framme som beror på att någon av ovanstående regler har brutits kan Lummelunda paintball inte hållas ansvariga. Vi har instruktörer på plats som gör sitt bästa för att olyckor inte skall ske.
  • Lummelunda Paintball har satsat på en av marknadens mest robusta markörer; Tippman 98 Custom för standard paintball och FT-50 för Low Impact paintball. Dessa markörer är stryktåliga och håller i vått och torrt. Detta innebär dock inte att man kan göra vad som helst med dem och vi ber er därför att handskas försiktigt med all utrustning.

Övergripande spelregler

  • En giltig träff. Om en paintball träffar dig eller din utrustning, oavsett om den går sönder eller ej, så räknas det som en giltig träff. Detta ska dock inte förväxlas med färgstänk. Om en paintball går sönder utan att träffa dig, men ger ifrån sig färgstänk som hamnar på dig, så är det INTE en giltig träff – Då är det bara att fortsätta spela.
  • Om du är träffad är du tillfälligt ute ur leken och får varken skjuta eller skjutas. Visa detta genom att hålla ena handen över huvudet med markören riktad ner mot backen (markören ska vara säkrad) och återvänd till din ”safezone”. I vissa spelformer kan det vara så att ni ska stå kvar på plats tills dess att någon annan deltagare tar er in i spel igen genom handpåläggning följt av inräkning på 5 – 10 sekunder.