Mer ingående beskrivning av speltypen – Gather the Flags

Spelets målsättning

Det går ut på att snabbast möjligt samla på sig samtliga flaggor av det egna lagets färg och föra dem till basen (CTF tutorna). När alla flaggor (av egna lagets färg) är vid basen trycker man på sin tuta för att signalera att spelet är slut. Det lag som först hinner med detta vinner.

Tidsbegränsning

För att inte spelet ska ta för lång tid så spelas det på begränsad tid. Det finnas en timer kopplad till ljudhorn centralt ute på banan. När speltiden är slut och hornet ljuder så kontrollerar deltagarna hur många flaggor respektive lag samlat in till sin bas. Det lag som har flest flaggor vinner.

Flaggorna

Varje flagga har sin plats. Dessa platser kan variera från spel till spel, men ska alltid redovisas för samtliga deltagare innan spelet börjar. Det är viktigt att vara uppmärksam på flaggans plats då deltagarna är skyldiga att återlämna flaggan där den tagits om de skulle bli markerade innan de lyckas ta sig tillbaka till sin bas för att lämna av den erövrade flaggan. Varje enskild deltagare är begränsad till att max bära en flagga åt gången. Givetvis kan laget i sin helhet ta flera flaggor samtidigt, bara de är utspridda på olika flaggbärare. Det är INTE tillåtet att flytta motståndarens flaggor. Deltagarna får endast ta flaggor av egen färg.

Antal ”liv”

Detta spel körs vanligtvis med obegränsat antal ”liv”. Detta innebär att du kan komma tillbaka in i spel obegränsat antal gånger. En markerad deltagare tar sig till sitt lags safezone/spawn och kan sedan gå ut i spel igen. Beroende på antal deltagare så kan det vara aktuellt att köra med ett visst antal personer i safezone/spawn innan de kan få gå tillbaka in i spel. Det kan även vara aktuellt med Medic.

Specialregler med Medic

Vid GTF spel med Medic så finns det en (eller flera) deltagare på respektive lag som har roll som medic. De kan ta dig tillbaka in i spel på plats under förutsättning att de har armbindlar/bandage att dra över dig. När armbindlarna/bandaget är slut, så kan de inte längre ta deltagare tillbaka in i spel. Det som är viktigt att komma ihåg i GTF med Medic i spel, är att du kan behålla flaggan i hand om du blivit markerad och sedan fortsätta springa med den mot din bas om Medic tar dig in i spel. Om en motståndare markerar dig på masken/huvudet, så kan inte Medic ta dig tillbaka in i spel utan då måste du gå till ditt lags safezone/spawn. Om du hade en flagga i handen, måste du dock först återlämna den först. Motståndarna får markera dig på masken eftter att du blivit markerad om du väljer att stå kvar och invänta en medic. Denna träff tvingar dig att gå tillbaka till safezone/spawn.