Mer ingående beskrivning av speltypen – Spökboll

Deltagarna delas upp i upp till 5 olika lag. Exakt antal lag beror på antal speldeltagare, men aldrig färre än 3 lag.

Varje lag har sin egen färg – RödBlåGulOrange eller Grön (inget lagband). Samtliga deltagare bär med sig alla färger så att de kan byta då de blir intagna i ett nytt lag.

Målsättningen i Spökboll är att markera och ta in motståndare till det egena laget så att det blir störst eller tills det bara finns ett vinnande lag kvar på spelplan. Spelet går på tid. Exakt tid beror på antalet deltagare, men max 10 minuter. Om inget lag står segrande innan det att tiden tar slut, så vinner det lag med flesta antal spelare då avslutningssignalen ljuder.

När en spelare blivit träffad så är han/hon temporärt ute ur spel i 1 minut (spelaren får själv räkna ned tiden) och står still med handen över huvudet. Nu kan något av tre följande scenarion inträffa.

  1. En lagkamrat går fram till dig och lägger handen på din axel och räknar högt till 10 sekunder varpå du kommer tillbaka in i spel igen.
  2. En motståndare (behöver inte nödvändigtvis vara från samma lag som markerat dig) kommer fram till dig och lägger handen på din axel och räknar högt till 5 sekunder varpå du byter till det nya lagets färg och kommer in i spel igen.
  3. Du hinner räkna upp till 60 sekunder varpå du åter kommer tillbaka in i spel igen. OBS! Du måste alltid räkna ner de sista 5 sekunderna högt.

När du kommer tillabak in i spel, oavsett hur, så utannonserar du detta genom att ropa ditt namn följt av lagfärg.

Exempel: Anders som blir intagen i Gult lag ropar. ”Anders, Gult lag!”

När du plockar in någon till ditt lag så ska du som sagt lägga hand på dennes axel och räkna högt till 5 sekunder eller 10 sekunder om du tar tillbaka någon som markerats från ditt eget lag. När du gör detta så får du INTE själv beskjuta motståndare, men det är fritt fram för dem att beskjuta dig. Det är alltså ett risktagande att plocka in någon i sitt lag.

Detta är en väldigt rolig speltyp med ständig förändring i dess lag konstellationer och man kan aldrig vara säker på att ha ryggen fri. Under förutsättning att något lag lyckas ta in alla andra innan tiden tar slut, så kan alla känna sig som vinnare. Den som är sist med att bli markerad får glädjas åt att ha klarat sig längst och resterande deltagare tillhör det vinnande laget.